اعم فعالیت های این شرکت شامل : برندسازی در حوضه فعالیت های تعریف شده در کلان شهر تهران ، تلاش برای ایجاد منابع در امدی پایدار در راستای منافع صاحبان سهام ، مشارکت با مناطق و سازمان ها ، ادارات کل و شرکت هاب وابسته به شهرداری تهران و نیز سایر کلان شهرها در راستایی اجرای پروژه های خدمات شهری فضای سبز و فنی و عمرانی و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه های مشارکت

ارتباط با مدیر عامل

اخرین اخبار